Новини

Навчання наших співробітників

      Наше підприємство завжди йде в ногу з часом, зважаючи на сучасні вимоги до виробників харчової продукції. А вище керівництво завжди заохочує своїх працівників та турбується, щоб професіоналізм завжди був на найвищому рівні. Тому у серпні 2020 року для підвищення кваліфікації наших співробітників був запрошений міжнародний аудитор ТОВ “Європейський центр менеджменту якості та гігієни харчових продуктів «ЛІЛІЯ», який провів навчання нашим спеціалістам за наступною програмою:

1. Внутрішні аудити, вимоги та особливості проведення згідно з рекомендаціями ISO 19011:2018. Внутрішні аудити як інструмент керівництва, інструмент постійного поліпшення. Психологія аудиту. Організація внутрішніх аудитів на підприємстві. Вимоги до аудиторів, компетентність та оцінювання аудиторів. Збір та опрацювання інформації. Техніка опитування.

2. Особиста гігієна персоналу. Good Manufacturing Practices (GMP)/ Good Hygiene Practices (GHP) – Добра виробнича практика/ Добра практика гігієни.

3. Управління невідповідностями, коригувальні та запобіжні дії. Вимоги міжнародних стандартів для виробників харчових продуктів. Методи управління невідповідностями. Типи коригувальних дій.

4. Захист продовольства та зовнішні перевірки. Основні завдання та принципи функціонування системи захисту та безпеки харчового об’єкта. Процедура зовнішніх інспекцій та візитів

5. Ситуаційні задачі. Переваги та недоліки внутрішнього аудиту, спостережені невідповідності, аналіз документації. Ефективність системи HACCP. Мотивування як загальна функція менеджменту, відповідальність персоналу, професійна етика та харчова безпека підприємства.

      Вітаємо працівників компанії із вдосконаленням професійних навичок та вдалим складанням іспитів!

      На крок попереду! Разом до успіху!